Informace o uzavření prodejny v rámci opatření Vlády ČR ke Corona viru (Covid-19)